• Rijnlands Binnenste Buiten: groep 8-middag

Rijnlands Binnenste Buiten: groep 8-middag

Alle groep 8-leerlingen zijn bij ons welkom om onze school op een rustige manier beter te leren kennen. Het is van groot belang dat zij de juiste én passende keuze maken voor hun middelbare school. Wij nodigen hen daarom uit voor: Rijnlands Binnenste Buiten!

Op woensdag 15 november en 22 november 2017 van 14.15-16.30 uur.
(We verzamelen om 14.15 uur, de eerste proefles start om 14.30 uur.)

Inschrijving verloopt in principe via de leerkracht van de basisschool, voor vrijdag 14 oktober.
Mocht dat niet lukken, dan is aanmelding per mail mogelijk bij m.luijk@rijnlandslyceum -rls.nl

Alle groep 8-leerlingen die nieuwsgierig zijn naar onze school zijn op 15 of 22 november om 14.15 uur welkom in onze aula . Dan worden de leerlingn in groepen ingedeeld en onder leiding van een peter en meter naar de eerste proefles gebracht, die start om 14.30 uur. De leerlingen volgen een programma met 3 lessen. Het programma zal rond 16.30 uur afgelopen zijn. Alles mag bekeken gevraagd worden, kortom: Rijnlands keert zich Binnenste Buiten voor groep 8.

De middagen zijn bewust buiten schooltijd georganiseerd. We willen het leerproces in groep 8 niet in de weg zitten. Vandaar de woensdagmiddag. Alle leerlingen zijn welkom, ongeacht of ze wel of niet voor onze school zullen kiezen in maart.

Contactpersoon is de jaarlaagcoördinator eerste klassen: Jeroen Koppert ( j.koppert@rijnlandslyceum-rls.nl).