• Rijnlands Binnenste Buiten: groep 8-middag

Rijnlands Binnenste Buiten: groep 8-middag

Alle groep 8-leerlingen zijn bij ons welkom om onze school op een rustige manier beter te leren kennen. Het is van groot belang dat zij de juiste én passende keuze maken voor hun middelbare school. Wij nodigen hen daarom uit voor: Rijnlands Binnenste Buiten!

Op woensdag 26 oktober 2016  (regio ‘Noord’) en 9 november (regio ‘Zuid’) van 14.30-16.30 uur.

Inschrijving verloopt via de leerkracht van de basisschool, voor 10 oktober.

Alle groep 8-leerlingen die nieuwsgierig zijn naar onze school zijn om 14.30 uur welkom in onze aula voor de opening. We verzamelen om 14.15 uur op het schoolplein. Daarna volgen de leerlingen in groepen een programma met 3 lessen onder leiding van ervaren leerlingen uit de vijfde klas vwo die meedraaien in de brugklasbegeleiding. Het programma zal rond 16.30 uur afgelopen zijn. Alles mag bekeken gevraagd worden, kortom: Rijnlands keert zich Binnenste Buiten voor groep 8.

De middagen zijn bewust buiten schooltijd georganiseerd. We willen het leerproces in groep 8 niet in de weg zitten. Vandaar de woensdagmiddag. Alle leerlingen zijn welkom, ongeacht of ze wel of niet voor onze school zullen kiezen in maart. Mocht uw kind nieuwsgierig zijn, dan kunt u inschrijven ALLEEN via de leerkracht van uw kind. 

Contactpersoon is de jaarlaagcoördinator eerste klassen: Jeroen Koppert ( j.koppert@rijnlandslyceum-rls.nl).